Welkom

Casa de Apoio Opera da Ladeira (CAOL) is een opvangproject voor kansarme kinderen in Recife, Brazilië.

Wij zeggen vaak dat het een straatkinderenproject is, maar volgens de officiële betekenis van dat woord klopt dat net niet. De kinderen die het project bezoeken hebben wel een gammel dak boven hun hoofd en ze gaan naar school, maar hun levensomstandigheden zijn zodanig dat het risico groot is dat zij alsnog straatkinderen worden. Met de extra aandacht, opvoeding en scholing die CAOL hen geeft, krijgen zij meer kansen in hun leven.

Het project, ontstaan in de voortuin van Barbara Reckman-Ferraz, is mede dankzij Piet Reckman en zijn familie uitgegroeid tot een volwaardig en succesvol project voor kansarme kinderen in Brazilië.

Als u hiernaast op het pijltje midden in Brazilië klikt, dan krijgt u een filmpje over CAOL te zien!

Kijk ook onder de knop archief naar onze nieuwsbrieven.

Doneren?

Wilt u een donatie doen? Graag! U kunt een bedrag over maken naar rekeningnummer:

NL48ABNA0518857352 t.n.v. Stichting CAOL Nederland, Warmenhuizen,

of kijk via de DONEER-knop naar de andere mogelijkheden om te doneren.